De MKB-Obligatie

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de 6% senior gesecureerde Obligaties CE Credit Management IV B.V.?

De Obligaties zijn met zakelijke zekerheid gedekt door middel van debiteurenportefeuilles. Ten behoeve van de Obligatiehouders is er een eerste pandrecht gevestigd op deze portefeuilles. Dit betekent dat wanneer CE Credit Management IV B.V. niet aan haar verplichtingen kan voldoen, de Stichting Obligatiehouders voor en ten behoeve van de Obligatiehouders kan besluiten om de debiteurenportefeuilles te verkopen om op deze manier de lening (deels) aan de beleggers terug te betalen. De uitgiftekoers is vastgesteld op 100%.De 6% senior gesecureerde obligaties CE Credit Management IV B.V. (de ‘Obligaties’) hebben een looptijd van drie jaar. De coupon staat gedurende de gehele looptijd vast en wordt per kwartaal achteraf betaalbaar gesteld.

Stichting Obligatiehouders CECM IV

Het bestuur van de Stichting Obligatiehouders CECM IV is onafhankelijk van de Uitgevende Instelling. Het bestuur van de Stichting Obligatiehouders CECM IV wordt gevormd door SGG Financial Services B.V. Feitelijk wordt het bestuur van de Stichting Obligatiehouders CECM IV uitgeoefend door SGG Financial Services B.V. SGG Financial Services B.V. is een Nederlands trustkantoor en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Zij zijn gespecialiseerd in het besturen en administreren van rechtspersonen. Naast de standaard trustwerkzaamheden begeleiden zij namens hun klanten de aankoop, financiering en exploitatie van onroerend goed objecten. Om deze reden werkt SGG Financial Services B.V. nauw samen met fondsbeheerders, banken, asset en property managers, accountants, juristen, fiscalisten, notarissen en andere adviseurs. Een korte beschrijving van het Curriculum Vitae van de leden van het bestuur van de Stichting Obligatiehouders CECM IV is opgenomen in de Bijlagen van het Informatiememorandum.