Aflossing CE Credit Management IV

vrijdag 26 juni 2020

Persbericht
Gereglementeerde informatie
voorkennis

26 juni 2020 – vóór opening van de markten
Onder embargo tot 07:30 CEST

 Uitgevende Instelling CE Credit Management IV – 6% – 4AUG2020

Aflossing CE Credit Management IV

Brussel, België, 26 juni 2020 – De uitgevende instelling (CE Credit Management IV B.V.) heeft een uitstaande obligatielening die op 4 augustus 2020 afgelost dient te worden.
De coronacrisis heeft een enorme impact op de gehele samenleving. Het is duidelijk dat deze pandemie en de nasleep daarvan nog niet voorbij is. Dit heeft ook zijn weerslag op de financiële markten. Investeringen worden uitgesteld, de spreads op bedrijfsobligaties zijn sterk toegenomen waardoor ook de effectieve rentes zijn gestegen. Door deze omstandigheden is er sprake van een verhoogd inherent risico dat aflossing van de obligatielening niet of niet tijdig kan plaatsvinden.

De uitgevende instelling is in overleg met de Servicer en andere partijen om de aflossing gestand te doen. De uitgevende instelling is daarbij tevens voornemens om op korte termijn een bijeenkomst voor de obligatiehouders uit te schrijven.

In de obligatievoorwaarden zoals opgenomen in het informatie memorandum (annex 1) staat beschreven wat dat betekent en welke stappen moeten worden doorlopen als de uitgevende instelling onverhoopt niet tijdig aan haar verplichting kan voldoen. Er worden in dat geval aanvullende afspraken gemaakt met de Servicer om de activiteiten voort te zetten zolang aflossing nog niet heeft plaatsgevonden. Indien op de aflossingsdatum betaling van de hoofdsom uitblijft of sprake is van enige andere nalatigheid ter zake van betaling, dan blijft de rente aangroeien tot de datum waarop alle ter zake van de obligaties verschuldigde bedragen zijn betaald.

De Servicer heeft te kennen gegeven over 2018 een brutomarge van Eur 15.8 miljoen en een Ebitda van Eur 10.2 miljoen gerealiseerd te hebben. Over 2019 verwacht de Servicer op basis van de huidige inzichten een brutomarge in lijn van de cijfers over 2018 te realiseren. De genormaliseerde Ebitda zal naar verwachting enigszins lager zijn dan in 2018.

Voor alle bijkomende informatie:
Ron Klaassen
bestuurder
email: r.klaassen@cecm.nl