Bestuurswissel van de Stichting Obligatiehouders CECM IV

dinsdag 11 september 2018

Als gevolg van een herstructurering binnen SGG Group heeft SGG Financial Services B.V. als enig bestuurder van de bovengenoemde Stichting besloten dat zij, rekening houdende met de desbetreffende procedure uit de Trustakte, per 1 oktober aanstaande SGG Custody B.V. benoemt als medebestuurder. Zowel SGG Financial Services B.V. als SGG Custody B.V. maken deel uit van SGG Group, een gerenommeerd en vergunninghoudend Trustkantoor te Amsterdam.

Vervolgens heeft SGG Financial Services B.V. besloten dat zij, rekening houdende met de desbetreffende procedure uit de Trustakte, per 20 december 2018 wenst af te treden als bestuurder met als gevolg dat SGG Custody B.V. als enig bestuurder het bestuur zal voortzetten. SGG Financial Services B.V. en SGG Custody B.V. kennen dezelfde bestuurders, te weten de heer heren Hollman en Van der Sluis. Beide heren zijn door De Nederlandsche Bank goedgekeurd voor de activiteiten die zij zullen verrichten voor de Stichting Obligatiehouders CECM IV.