Couponrente

maandag 26 april 2021

Vandaag voor opening van de beurs hebben wij op onze website een nieuwsbericht geplaatst dat wij van verschillende beleggers hebben vernomen dat de couponrente over het eerste kwartaal van 2021 niet is ontvangen. Wij hebben daarover inmiddels contact opgenomen met de Kasbank. De Kasbank heeft op haar beurt navraag gedaan bij Euroclear. Hieruit is naar voren gekomen dat er van de zijde van Euroclear geen indicaties zijn dat de couponbetaling vertraagd zou zijn of zou zijn teruggedraaid. Voor beleggers die geen couponrente hebben ontvangen adviseert het fonds om zo snel mogelijk navraag te doen bij de eigen bank. Mocht de couponbetaling inderdaad achterweg zijn gebleven dan verneemt het fonds dit uiteraard graag zo snel mogelijk. Beleggers kunnen daarvoor het e-mailadres op deze website gebruiken.