Technische problemen met distributie van de couponrente

maandag 26 april 2021

Het fonds heeft van verschillende beleggers vernomen dat de couponrente over het eerste kwartaal van 2021 nog niet is ontvangen.

Bij elke uitbetaling van de couponrente vraagt het fonds om een bevestiging van de Kasbank of de gelden zijn ontvangen en of vervolgens de uitbetaling is uitgevoerd. Het fonds heeft ook nu de bevestiging gekregen van de Kasbank dat de betaling op 13 april werd uitgekeerd.

Wij vermoeden dat er een technisch probleem is opgetreden bij de distributie van de couponrente. Wij zullen onverwijld contact opnemen met de Kasbank om te achterhalen wat er is misgegaan. Zodra wij nadere informatie hebben, zullen wij daarover communiceren.