Uitkomst vergadering van Obligatiehouders van 27 juli 2020

maandag 27 juli 2020

Rotterdam, 27 juli 2020, 18:00 CEST – Vandaag heeft de vergadering van Obligatiehouders plaatsgevonden. Het vereiste quorum was aanwezig. Alle voorstellen die op de agenda stonden zijn behandeld en vervolgens goedgekeurd. Een gedetailleerd overzicht van deze voorstellen is beschikbaar via deze link.

Kort samengevat is het volgende goedgekeurd:
a. Aflossing uiterlijk op 4 augustus 2022 als finale aflossingsdatum;
b. Een totale aflossing van 101% om beleggers tegemoet te komen;
c. De mogelijkheid om tussentijds onbeperkt te kunnen aflossen, waarbij deze aflossingen tegen 101% plaatsvinden;
d. Verhoging van de first loss provision van 5% naar 10%.

De Obligatievoorwaarden welke in het IM zijn opgenomen zijn aangepast en moeten in verband met het oorspronkelijke IM worden gelezen. Het oorspronkelijke IM kunt u via deze link lezen. De nieuwe obligatievoorwaarden kunt u via deze link lezen.

De obligatie blijft gedurende de nieuwe looptijd tot 4 augustus 2022 verhandelbaar op de Euronext Growth en behoudt dezelfde ISIN code.

Indien de Uitgevende Instelling tussentijds aflost zal de Uitgevende Instelling dit een maand van te voren aankondigen op deze website.