Agenda algemene vergadering

Tot op heden hebben er geen vergaderingen van Obligatiehouders plaatsgevonden en zijn geen vergaderingen gepland.